Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza možností využití tepla pro ohřev teplé užitkové vody, vytápění a chlazení domácností 

  Almabrok, Almabrok Abdoalhade
  Rostoucí světová poptávka po méně efektivních zdrojích energie vede ke zvýšení zájmu o kogenerační technologie v sektoru domácností. Pomocí této technologie lze významně snižovat množství znečišťujících látek emitovaných ...
 • Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice 

  Musil, Marek
  Předmětem diplomové práce je aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice. Hlavní cíl práce je sestrojení fyzických umělých modelů vyústek pro osobní větrání a jejich experimentální ověření v laboratoři. Získané informace ...
 • Klimatizace učeben a kanceláří 

  Bečvář, Jaroslav
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretickým přehledem. Rozebírá základní úkoly klimatizace a zabývá se používanými klimatizačními zařízeními. Hlouběji se věnuje chladivovým klimatizačním systémům a ...
 • Klimatizace zdravotnického provozu 

  Frčka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro operační sály a zázemí přiléhajících čistých prostor, čistých chodeb, místností pro přípravu pacienta a jeho očistu atd.. Vzduchotechnická zařízení jsou ...
 • Měření koncových elementů 

  Zachoval, Matouš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v obytných budo-vách. Její hlavní část se věnuje experimentálnímu zkoušení koncových elementů pomocí kouřové zkoušky. Dosažené výsledky jsou aplikovány na návrh ...
 • Návrh vzduchotechniky v multifunkční sportovní hale 

  Navrátil, Radek
  Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení v objektu multifunkční haly v Brně a zahrnuje i experimentální analýzu proudění vzduchu. Skládá se ze tří částí. V první části je zpracována teorie distribuce vzduchu. ...
 • Návrh vzduchotechniky ve sportovní hale 

  Kučera, Martin
  Práce se zabývá vzduchotechnickým systémem pro tělocvičnu. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a úpravu přiváděného vzduchu tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního klimatu. Teoretická část je ...
 • Obecní úřad s multifunkčním sálem 

  Valášek, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh Obecního úřadu s multifunkčním sálem v Dolanech u Olomouce. Budova se skládá ze dvou částí, kanceláří a multifunkční haly. Jedná se o tří podlažní budovu se suterénem. Objekt má ...
 • Optimalizace větrání divadelní haly 

  Lenhart, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým řešením proudění a optimalizací stávajícího stavu distribuce vzduchu v divadelní hale za pomocí CFD simulací. Součástí diplomové práce je projektové řešení jedné z variant řešení.
 • Optimalizace větrání skladu 

  Kaštánek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího stavu vnitřního mikroklima, podpořeného CFD simulacemi. Řešeným objektem je skladovací hala elektrotechniky, jejímž provozovatelem je firma ebm-papst CZ s.r.o.
 • Optimalizace vzduchotechniky wellness 

  Kysilka, Michal
  Tématem diplomové práce je optimalizace návrhu distribuce vzduchu v bazénové hale s ohledem na odpar z volné vodní hladiny dle předem určených kritérií s využitím softwaru pro CFD simulace. Problematikou odpařování se ...
 • Účinnost rozvodů pro klimatizační systémy 

  Kruglov, Dmitry
  Diplomová práce se skládá ze tři časti. První část je teoretickým přehledem. Rozebírá základní druhy chladivových systém a zabývá se používanými klimatizačními zařízeními. Teoretická část obsahuje popsáni základních podmínek ...
 • Vzduchotechnika administrativní budovy 

  Kroupa, Petr
  Projekt řeší návrh vzduchotechniky do vybrané části administrativní budovy. Tato část se nachází v celé levé polovině budovy v 1.NP. Budova je dvoupatrová, nepodsklepená, má všechna okna neotvíravá. Vzduchotechnika řeší ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Federla, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro aquapark. Řešenou částí objektu jsou bazénové haly včetně přiléhajících prostorů (zázemí). Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorech budovy a ...
 • Vzduchotechnika divadla 

  Běťák, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro malé městské divadlo. Vzduchotechnika zajistí pokrytí tepelných zisků a ztrát v divadelním sále a nucené větrání přilehlých prostor s cílem zajistit optimální ...
 • Vzduchotechnika expektačních lůžek v objektu nemocnice 

  Snášel, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro expektační lůžka a přilehlé zázemí v objektu nemocnice. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, hygienické a funkční požadavky na ...
 • Vzduchotechnika lékárenských prostor 

  Přikryl, Jan
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení lékárenských prostor v Břeclavi. V rámci této práce je použito nuceného větrání, teplovzdušného větrání a klimatizace. Teoretická část se zabývá možnostmi ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Müller, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt mateřské školky v Kuřimi. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a přirozené větrání prostor. Teoretická ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Bombera, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje návrh vzduchotechnických jednotek pro mateřskou školu, které zajišťují nucené větrání s využitím zpětného získávání tepla. Pro zajištění odvodu tepelné zátěže v letních měsících je v hernách této ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...