Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh chlazení bytu v panelovém domě 

    Gebauer, Ondřej
    Bakalářská práce se skládá z rešeršní části, která se zabývá rozdělením používaných chladicích systémů a popisem principu, jak fungují. Následující část se věnuje popisu daného bytu, pro který je uvažováno chlazení. Třetí ...
  • Větrací a chladicí systém bytu v panelovém domě 

    Vrbický, Jiří
    Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá používanými větracími systémy, způsoby zpětného získávání tepla a popisuje základní typy klimatizačních systémů. Následující část se věnuje návrhu větracího ...