Now showing items 1-20 of 31

 • Cíle, metody a možnosti technického zabezpečení RNAV. 

  Kadava, Marek
  Tato bakalářská práce je spojena s tématikou leteckého provozu. Zabývá se některými otázkami létání a plánování letů. Cílem práce je seznámit s metodou prostorové navigace, jejích typů a úrovní, tvorbou letových tratí, ...
 • Experimentální stanovení zatížení letounu 

  Dratva, Jakub
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...
 • Funkční analýza rizik (FHA) 4-místného letounu pro osobní dopravu 

  Jakl, Jan
  Tato práce na začátku zahrnuje ucelený přehled nehodovosti letadel v této kategorii 2-6ti místných letadel pro osobní přepravu. Jelikož je tato práce zaměřena na autopiloty, tak nechybí ani základní přehled nejpoužívanějších ...
 • The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment 

  Janhuba, Luboš
  Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti ...
 • Koncepční návrh malého letounu s důrazem na jednoduchost stavby 

  Rajnštajn, David
  Tato práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého letounu, u kterého je kladen důraz na jednoduchost výroby v domácích podmínkách. Je členěna do třech hlavních částí. Na začátku je uveden rozbor existujících lehkých letadel ...
 • Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu 

  Mahdal, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden ...
 • Load State of an Aircraft with an Elastic Wing 

  Schoř, Pavel
  V této práci je navržena metoda výpočtu zatížení letadla s netuhým křídlem, založená na spojení panelové metody prvního řádu dle Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 s metodou stukturální analýzy dle Píštěk et ...
 • Modifikace podvozku letounu JA-400 

  Rakušan, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a výpočet zatížení ostruhového podvozku letounu JA-400 dle předpisu UL 2 část I. – ULL a LTF UL. V První části je krátká rešerše, kde jsou uvedeny letouny s danými typy podvozku. ...
 • Možnosti alternativních pohonů letadel 

  Florián, Martin
  Obsahem bakalářské práce je přehled alternativních zdrojů energie vhodných pro letecké aplikace. Byly uvedeny charakteristiky fotovoltaických článků, palivových článků a akumulátorů včetně principu činnosti a jejich použití ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Návrh instalace motorů ROTAX pro letoun SKYLEADER 400 

  Rakušan, Miroslav
  Tato bakalářská je zaměřena především na výpočet motorového lože a jeho návrh pro motory Rotax 912iS a 914UL, které budou instalovány v ultralehkém letounu Skyleader 400. V první části je krátká rešerše, kde jsou zmíněny ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh letounu v koncepci amfibie vychátející z VUT 001 Marabu 

  Prokop, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá konverzí letounu VUT 001 Marabu na amfibii. Její součástí je návrh geometrie plováku, a výpočet hydrodynamických a aerodynamických vlastností letounu VUT 031 Hydro. Jako poslední body je potom ...
 • Návrh wingletu pro kluzák LS-3 

  Koutník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák LS-3. Popisuje výběr metody pro stanovení hlavních parametrů wingletu na zálkadě zvoleného kritéria pro porovnání výkonů modifikovaného letadla s letadlem s původním ...
 • Návrh zatahovacího podvozku pro letoun Z 143 LSi 

  Gregor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem záměny stávajícího pevného podvozku cvičného a turistického letounu Z 143 LSi novým podvozkem typu VUT 100 v zatahovatelném systému. Úvodní kapitoly jsou věnovány popisu samotného letounu ...
 • Návrh zástavby vodíkové tlakové nádrže na křídlo letounu VUT 001 Marabu 

  Koštial, Rostislav
  Obsahem diplomové práce bylo navrhnout zástavbu vodíkové tlakové nádrže pro letoun VUT 051 RAY. Byl proveden průzkum dostupných palivových článků na trhu. Umístění nádrže bylo zvoleno nad křídlem s použitím komponent pro ...
 • Nové trendy v oblasti mobility v datových sítích 

  Skořepa, Michal
  Dizertační práce se zabývá návrhem nového algoritmu řízení handoveru v rámci protokolu Mobile IPv6, který umožní nasazení tohoto protokolu v leteckých datových sítích. Existující algoritmy řízení handoveru sice dosahují ...
 • Odmrazovací soustavy letadel 

  Fazekaš, Slavomír
  Cieľom mojej bakalárskej práce je zoznámiť sa s nebezpečenstvom námrazy na lietadlách, jej vznikom a spôsobom odstránenia. Práca zahŕňa popis jednotlivých sústav na ochranu lietadla proti námraze a ich rozdelenie na ...
 • Ofukování čelního skla letounu: možnosti řešení 

  Šamša, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ofukování čelního skla letounu certifikovaného dle předpisu CS23 v souvislosti se snahou zajistit výhled z kokpitu za deště (sněžení) při pojíždění, vzletu a přistání. V první ...
 • Porovnání provozních a ekonomických parametrů výcvikových letounů L-200, Da-42TDI a Tecam P-2006T 

  Müller, David
  Tato závěrečná bakalářská práce porovnává zadaná letadla L200, Da42Tdi a Tecnam P2006T z hlediska ekonomického a provozního pro letecké školy (FTO). Obsahuje podorbný popis a všechny specifické informace včetně historie ...