Now showing items 1-9 of 9

 • ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY 

  Kaddour, Mirvat
  Letecká doprava jako všechny ostatní dopravy podílí na produkci emisí skleníkových plynů, což je hlavní důvod změn klimatu. Disertační práce je zaměřena na možnost využití alternativního zdroje energie (paliva, motor) v ...
 • Integrated method utilizing graph theory and fuzzy logic for safety and reliability assessment of airborne systems 

  Janhuba, Luboš; Hlinka, Jiří; Koštial, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper presents integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In general aviation (mostly up to EASA CS-23) and non-military unmanned aerial vehicles industry, safety and reliability ...
 • Modifikace VOP letounu VUT100 

  Janhuba, Luboš
  Diplomová práce se zabývá navržením modifikace vodorovné ocasní plochy letounu VUT 100 zvětšením ramene VOP a zmenšením plochy VOP. Práce se skládá z posouzení přínosů úpravy polohy VOP, výpočtu zatížení a navržení základní ...
 • Návrh dvoumotorového letounu VUT 200 s turbovrtulovým motorem TP 100 

  Raida, Radek
  Diplomová práce se zabývá navrením pohonné jednotky pro dvoumotorový letoun VUT 200, jedná se o modifikaci letounu VUT 100. Práce obsahuje analýzu vhodné pohonné jednotky, návrh zástavby pohonné jednotky, hmotový rozbor, ...
 • Návrh úprav letounu VUT 001 MARABU s pohonem vodíkovými palivovými články a bateriemi 

  Bencalík, Karol
  Obsahem diplomové práce je návrh přestavby letounu VUT 001 Marabu na pohon pomocí palivových článků a akumulátorů. Byl sestaven přehled komponentů dostupných na trhu, jejich zástavby do letounu společně s konstrukčním ...
 • Odhad Letových Parametrů Malého Letounu 

  Dittrich, Petr
  Tato práce je zaměřena na odhad letových parametrů malého letounu, konkrétně letounu Evektor SportStar RTC. Pro odhad letových parametrů jsou použity metody "Equation Error Method", "Output Error Method" a metody rekurzivních ...
 • Pevnostní analýza vybrané části trupu letounu 

  Mareček, Jiří
  Tato práce popisuje možnosti tvorby detailních MKP modelů vybrané oblasti. Je zaměřena především na postup při tvorbě detailního MKP modelu části letounu pomocí metody statické kondenzace. Dále tato práce obsahuje popis ...
 • Přístrojové vybavení pro čtyřmístný sportovní a turistický letoun 

  Liberda, Jiří
  Tato práce zahrnuje ucelený přehled současných čtyřmístných sportovních a turistických letounů se zaměřením na jejich přístrojové vybavení. Uveden je také popis vybraných glass kokpitů. Součástí je také návrh uspořádání ...
 • Zakončení křídla soutěžního modelu letadla 

  Zima, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zakončení křídla soutěžního modelu letadla FabricK I, který je navržen pro soutěž Air Cargo Challenge. První část bakalářské práce se věnuje specifikaci soutěže a letovým režimům letadla. ...