Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza vybraných metod pro řešení krutu tyčí s nekruhovým příčným průřezem 

  Mach, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných metod pro řešení krutu tyčí s nekruhovým příčným průřezem. Práce je rozdělena na dvě části část rešeršní a část výpočtová. V první části byly zavedeny všechny potřebné ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Svoboda, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními ...
 • Řešení vybraných úloh pružnosti pomocí Airyho funkce napětí 

  Koch, Martin
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných úloh z pružnosti pevnosti pomocí Airyho funkce napětí. V práci je nejprve popsáno užití a zavedení této funkce a metody, které funkci využívají při řešení úloh. Ve výpočetní ...