Now showing items 1-20 of 23

 • Ajax - aktivní JavaScript komunikující v XML 

  Firlová, Jana
  Práce pojednává o nástrojích používaných v současnosti při tvorbě dynamických webových aplikací a soustřeďuje se především na Ajax. Představuje komponenty této techniky, její princip, užití, výhody a nevýhody. Je zde popsán ...
 • Aplikace pro řízení a vzdálenou správu platebních terminálů 

  Gajdůšek, František
  Cílem práce je vytvořit ovládací software pro autonomní platební zařízení. Účelem tohoto softwaru je usnadnit práci s obsluhou těchto zařízení, a minimalizovat nutné servisní výjezdy k zařízení. Popsány jsou jednotlivé ...
 • Aplikace pro získávání a zpracování dat z tabulek na webových stránkách 

  Kalus, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje webovou aplikaci zaměřenou na získávání a zpracování datových tabulek vyskytujících se na Internetu. Aplikace poskytuje možnost z libovolné webové adresy v pravidelných intervalech získávat ...
 • Databázový systém pro elektronický obchod 

  Lempera, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací databázového systému a webového rozhraní pro elektronický obchod. Webové rozhraní bude rozděleno do dvou částí. První část je určena zákazníkům a umožňuje registrovat ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Mertel, Ján
  Bakalářská práce se věnuje problematice automatickýho přidávání relevantních článků z nejakého úložistě, přičemž rešpektuje vymezený cílený záměr webového portálu. Jako součást práce je podpora personalizace portálu dle ...
 • GWT a jiné moderní webové frameworky 

  Hill, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním moderních webových frameworků. Hlavní částí je popis JavaScriptového frameworku Gogole Web Toolkit a porovnání s dalšími webovými frameworky DoJo a MooTools. Webové frameworky mají za ...
 • Implementace systému pro dynamická skonta 

  Bartoš, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro financování faktur na principu dynamických skont, což dodavatelům umožní získat prostředky dříve a odběratelům přinese zisk. Jedná se o firemní zadání bakalářské práce ...
 • Informační systém pro podporu návrhu kamerových systémů 

  Hronek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro firmu Patrokolos s.r.o., zabývající se bezdrátovými spoji pro kamerové a zabezpečovací systémy. Informační systém umožňuje jeho uživatelům ...
 • Informační systém pro správu dokumentů a fotografií 

  Varga, Ladislav
  Cílem bakálářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu dokumentů a fotografií. Pro implementaci byly použity následující technologie: PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Ajax.
 • Komplexní webový herní systém 

  Koláček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá analýzou technologií pro moderní webová uživatelská rozhraní a návrhem a implementací komplexního webového systému s důrazem na ergonomické a robustní grafické uživatelské rozhraní. U technologií pro ...
 • Modulový redakční systém s využitím technologie AJAX 

  Hlavička, Jan
  Práce je rozdělena do dvou částí. První diskutuje o webových technologií používaných v dnešní době a webových standardech. Podrobněji se zaměřuje na technologii Ajax a její využití. V druhé části se práce věnuje analýze, ...
 • Nástroj pro online analýzu vybraných dat z webových stránek 

  Zapletal, Vladimír
  Tato práce pojednává o webové aplikaci, která je určená pro extrahování dat z HTML tabulek, nacházejících se na webových stránkách. Dále v tomto dokumentu bude popsáno, jak tato aplikace umožňuje jednoduché přihlašovaní ...
 • Návrh internetových stránek 

  Chmelka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek. V první části teoreticky popisuje technologie, které se používají pro tvorbu webových stránek a následně je prakticky aplikuje při návrhu stránek pro společnost ...
 • Návrh webového portálu pro hodnocení kvality služeb v menzách 

  Kovařík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a naprogramováním webového portálu pro hodnocení kvality jídel v menzách. Tento portál bude sloužit studentům k tomu, aby si předali informace o jednotlivých menzách a jídlech, která ...
 • Open Document Format pro přenos dat z IS 

  Halaška, Petr
  Účelem práce je prozkoumat způsoby přenosu dat z informačních systémů do formátů, které mohou být zpracovány kancelářskými aplikacemi. Úkolem je navhrnout a vytvořit prototyp takového systému, využívajícího technologie ...
 • Ovládání vestavěného systému přes Internet 

  Dvořák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednotlivých částí systému pro ovládání vestavěného systému na bázi Xilinx Zynq přes internet. Možností návrhů takových systémů je přitom celá řada. U každé části poskytuje přehled ...
 • Rozšíření webových prohlížečů v nativním kódu 

  Vítek, Vojtěch
  Webové aplikace a prohlížeče jsou v dnešní době vyvíjeny a modernizovány neuvěřitelně rychlým tempem - dá se říct, že pokrok na poli internetových technologií je nezastavitelným fenoménem posledního desetiletí. Potřeba ...
 • Systém pro správu volnočasových a vzdělávacích programů 

  Tříska, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout dynamické uživatelské rozhraní pro nástroj zabývající se správou volnočasových a vzdělávacích aktivit jako webovou aplikaci s důrazem na frekventované úkony tvorby denních programů. ...
 • Účetní systém 

  Kapičák, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému pro jednoduché účetnictví. V první části je probrána problematika informačního systému a funkce jednoduchého účetnictví. Následující kapitoly se zabývají návrhem a ...
 • Využití technologií google maps a GPS pro dopravní informace 

  Mahrík, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia dopravného informačného systému Traffic Info, ktorého úlohou je poskytovanie aktuálnych dopravných informácií (napr. nehôd, dopravných obmedzení, rekonštrukčných prác ...