Now showing items 1-3 of 3

 • 3D model elektrické aktivace myokardu 

  Míková, Monika
  Cílem této diplomové práce je vytvoření jednoduchého 3D elektro-anatomického modelu srdeční tkáně, který bude schopný simulovat šíření elektrické aktivace jak ve zdravém srdci, tak v srdci s arytmogenním substrátem. Model ...
 • Simulace průběhu akčních napětí a membránových proudů řešením zobecněných rovnic Hodgkina a Huxleye 

  Bugnerová, Pavla
  Práce se zabývá rozborem klidového membránového a hlavně akčního napětí na buněčné membráně srdeční buňky. Je věnována pozornost elektrickému schématu buněčné membrány a rozložení membránového proudu na hlavní proudové ...
 • Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů 

  Slouka, Petr
  V této práci je uvedeno seznámení se základními principy vzniku a přenosu akčního napětí. Následně je nastíněný rozvoj elektromyografie, která slouží ke snímání elektrických signálů ze svalů a vlastnosti elektromyografického ...