Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů 

    Juránek, Roman
    Detekce objektů v počítačovém vidění je složítá úloha. Velmi populární a rozšířená metoda pro detekci je využití statistických klasifikátorů a skenovacích oken. Pro učení kalsifikátorů se často používá algoritmus AdaBoost ...
  • Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU 

    Jochlík, Jakub
    Tato práce navrhuje řešení pro aplikaci konvolučních filtrů na velké množství 3D obrazových dat za využití výpočetního výkonu grafických karet. Popisované řešení využívá platformu OpenCL, jenž umožňuje akcelerovat veškeré ...