Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Vaňková, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Kovolit. Jedná se o akciovou společnost, která se zabývá průmyslovou výrobou – kovářství, slévárenství. Cílem práce je analyzovat vybranou společnost a navrhnout ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou vybrané firmy. Ve své práci využiji analýzy zabývající se jak vnějším tak i vnitřním okolím firmy, oborovým prostředím a také zhodnocením situace ve firmě za poslední tři účetní období. ...
 • Prostředí, organizace a řízení sportovního klubu HC Kometa Brno 

  Dufek, Robin
  Cílem předkládané bakalářské práce je analyzovat vybraný hokejový klub z hlediska řízení a organizační struktury. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž v první, teoretické části, se zaobírám organizační strukturou, ...
 • Příprava společnosti na vstup na burzu cenných papírů 

  Kovandová, Klára
  Bakalářská práce pojednává o prvotní veřejné emisi akcií (IPO), coby možnosti financování rozvoje podnikání vlastními externími zdroji. V práci je základní vymezení teoretických pojmů vztahujících se k IPO (finanční trh, ...