Now showing items 1-2 of 2

  • Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem 

    Rupčík, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců při střetu s vozidlem. V první části je popsána historii bezpečnosti automobilů. Další část je zaměřena na hodnocení bezpečnosti vozidel. Následující kapitoly jsou věnovány ...
  • Vliv prvku pasivní bezpečnosti vozidel při kolizích s chodci 

    Mrázek, Jan
    Práce se zabývá vlivem prvků pasivní bezpečnosti při kolizích s chodci. První část práce je zaměřena na obecné seznámení s prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. V následující části se zabývá konstrukcí a využitím ...