Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

    Jašek, František
    Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...
  • Přeladitelný aktivní kmitočtový filtr 

    Zlatníček, Radek
    Cílem semestrálního projektu je návrh aktivního filtru typu pásmová zádrž, u kterého bude možné ladit rezonanční kmitočet a nastavovat činitel jakosti. Semestrální projekt se zabývá návrhem schématu zapojení a výběrem ...