Now showing items 1-8 of 8

 • LiFePO4 akumulátor a BMS obvody pro akumulátorovou vrtačku 

  Fiala, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lithiových akumulátorů. Jsou zde uvedeny jejich typické vlastnosti a praktické využití. Také je tu kapitola o lithium-ion-železo-fosfátových akumulátorech, které budou součástí ...
 • Možnosti využití akumulace v distribuční síti 

  Žižlavský, Jakub
  Bakalářská práce na téma Možnosti využití akumulace v distribuční síti se zaměřuje na rozdělení druhů akumulace elektrické energie, druhy podpůrných služeb v distribuční síti. V závěru se zaměřuje na návrh a zhodnocení ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Kulíková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithiumiontové baterií, rešerší tohoto tématu a návrhem experimentů. Shrnutí teorie obsahuje kapitola číslo jedna diplomové práce. Postupně je popsán ...
 • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

  Zachová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontových akumulátorů, a to zejména na bezpečnost a kapacitu vybraných akumulátorů. Kapitoly 1 a 2 obsahují literární rešerši k danému tématu, jsou ...
 • Systém pro správu Li-ion baterie 

  Kratochvíla, Lukáš
  Tato práce se zabývá nezávislými zdroji energie, zvláště lithiovými akumulátory, problematikou jejich parametrů a nabíjení. Dále se~zabývá systémem, který měří a umožňuje dobíjet Li-iontové akumulátory. Pro tento účel byla ...
 • Systém pro správu Li-ion baterie 

  Kratochvíla, Lukáš
  Tato práce se zabývá akumulátory, problematikou jejich parametrů a nabíjení. Zaměřuje se na akumulátory, založené na Lithium. Dále se zabývá systémem, který měří a umožňuje dobíjet Li-iontové akumulátory. Zvláště řídícím ...
 • USB tester akumulátorů 

  Andrysík, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí testeru akumulátorů a problematikou nejznámějších primárních a sekundárních elektrochemických článků. Je tvořena čtyřmi částmi - první se zabývá obecným popisem nejpoužívanějších elektrochemických ...
 • Záporná elektroda pro sodno-iontové články 

  Šimek, Antonín
  Tato bakalářská práce obsahuje obecné seznámení s problematikou akumulátorů, jejich základní principy a rozdělení. Zaměřena je zejména na výzkum elektrodových materiálů pro záporné elektrody sodno-iontových akumulátorů, ...