Now showing items 1-7 of 7

 • Akumulace elektrické energie 

  Hanus, Vlastimil
  Vlastimil Hanus: Akumulace elektrické energie. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč. šk.r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, odbor Energetická a procesní zařízení , listopad 2007. ...
 • Akumulace elektrické energie pro RD 

  Blabla, Ondřej
  Diplomova prace se zabyva problematikou akumulace elektricke energie v meritku rodinneho domu. Teoreticka cast popisuje jednotlive zpusoby akumulace elektricke energie. Prakticka cast je venovana navrhu a porovnani akumulace ...
 • Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Dědek, Dušan
  Tato práce je zaměřena na problematiku akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů a výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro zvolený objekt. První část popisuje obnovitelné zdroje a jejich užití v ...
 • Effect of Accumulation of Heavy Metals in the Red Fox Intestine on the Prevalence of Its Intestinal Parasites 

  Borkovcová, Marie; Fišer, Vladimír; Bednářová, Martina; Havlíček, Zdeněk; Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Juříková, Tunde; Balla, Štefan; Adámek, Martin (MDPI, 2020-02-21)
  Simple Summary Heavy metal pollution of environmental ecosystems has become rather a significant factor in assessing them, as heavy metals can significantly influence animal health. The objective of this study was to examine ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném území 

  Ličková, Nina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  Sustainable development efforts include the protection of natural resources. Water is one of the principal life-giving elements. Water conservation should therefore be central not only to environment conservation, but also ...
 • Možnosti využití akumulace v distribuční síti 

  Žižlavský, Jakub
  Bakalářská práce na téma Možnosti využití akumulace v distribuční síti se zaměřuje na rozdělení druhů akumulace elektrické energie, druhy podpůrných služeb v distribuční síti. V závěru se zaměřuje na návrh a zhodnocení ...
 • Technologie pro akumulaci elektřiny 

  Pochylý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat a popsat základní funkční principy různých technologií pro akumulaci elektrické energie. S rostoucí nerovnováhou mezi spotřebou a výrobou je nutné začleňovat akumulační jednotky do ...