Now showing items 1-2 of 2

  • Matematický popis VRB baterie 

    Korniak, Daniel
    Tato práce se v úvodu věnuje představení jednotlivých technologií pro skladování elektrické energie, jejich stručnému popisu a vystihnutí hlavních výhod a nevýhod. Po této kapitole následuje porovnání jednotlivých technologií ...
  • Možnosti využití akumulace v distribuční síti 

    Žižlavský, Jakub
    Bakalářská práce na téma Možnosti využití akumulace v distribuční síti se zaměřuje na rozdělení druhů akumulace elektrické energie, druhy podpůrných služeb v distribuční síti. V závěru se zaměřuje na návrh a zhodnocení ...