Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

    Mahmoud, Houssam
    Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...
  • Lokalizace a identifikace typu poškození pneumatických pohonů 

    Richter, Vladislav
    Pneumatické pohony jsou nedílnou součástí mnoha strojních zařízení, kde jsou kladeny vysoké požadavky na jejich spolehlivost. Bohužel někdy dochází k jejich selhání, a to buď vlivem nesprávné výroby nebo montáže ve výrobním ...