Now showing items 1-11 of 11

 • Algoritmy generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace 

  Rudolf, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je uvést čtenáře do problematiky algoritmu generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace. Hlavní pozornost je věnována metodám generování pulsně šířkové modulace, jako je komparační ...
 • Algoritmy třídění 

  Schwarz, Jakub
  Pri obrovských objemech dat, které se behem výrobních procesu zpracovávají, je snadná orientace a hledání v nich zcela zásadní. Správné a rychlé trídení dat je jednou z nejduležitejších cinností pri jejich zpracování. Cílem ...
 • Algoritmy vyhledávání 

  Ďuriš, Martin
  Práca sa venuje opisu a analýze vybraných algoritmov vyhľadávania v jednodnorozmerných poliach. Algoritmy sú analyzované matematicky a graficky. Matematická analýza je realizovaná na základe množstva vykonaných porovnaní ...
 • Datově úsporné zabezpečení cloudových úložišť 

  Elis, Martin
  Tato práce je zaměřena na cloudovou problematiku, zejména pak na její bezpečnostní stránku. Popisuje současné bezpečnostní trendy a přístupy používané bezpečnostními techniky při tvorbě sofistikovaných návrhů zabezpečených ...
 • GENERATIVNÍ NÁBYTEK 

  Picek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování technologie generativního navrhování, metodou topologické optimalizace a hledáním jejich potenciálu s možnostmi aplikace v oblasti navrhování nábytku. Hlavním ...
 • Koordinace provozu PST transformátorů v propojeném regionu 

  Tesař, Jan
  Diplomová práce se zabývá transformátory s příčnou regulací fáze (PST) a jejich koordinací v elektricky blízkém propojeném regionu. V práci je provedena teoretická rešerše popisující způsoby řízení výkonu, popis funkce a ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Vrábelová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením nové sbírky úloh pro předmět Algoritmy. Na začátku jsou vysvětleny pojmy algoritmus a algoritmická složitost, jsou popsány všeobecné vlastnosti a druhy algoritmů. Dále ...
 • Sudoku - algoritmizace řešení 

  Buchta, Martin
  V této práci se nachází přehled lidmi použitelných technik pro řešení logické hry Sudoku. Jednotlivé algoritmy zde byly teoreticky popsány na reálných zadáních a na tomto základě byly implementovány do vhodného grafického ...
 • Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně 

  Komloši, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami trasovania pohybujúceho sa objektu v obraze. Výsledkom práce je navrhnutý a v programovacom jazyku C# implementovaný algoritmus, ktorý vylepšuje funkciu existujúceho algoritmu.
 • Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně 

  Komloši, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami trasovania pohybujúceho sa objektu v obraze. Výsledkom práce je navrhnutý a v programovacom jazyku C# implementovaný algoritmus, ktorý vylepšuje funkciu existujúceho algoritmu.
 • Tvorba programu pro určování průběhů a hodnot VVÚ. 

  Kupka, Jiří
  Práce je zaměřena na řešení problémemu určování hodnot a průběhů výsledných vnitřních účinků. Cílem je algoritmizace výpočtu a jeho grafická interpretace. Hlavní důraz byl kladen na korektnost numerických výsledků a jejich ...