Now showing items 1-1 of 1

  • Alkalicky aktivované systémy 

    Bílek, Vlastimil
    Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...