Now showing items 1-1 of 1

  • Vyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matric 

    Cába, Vladislav
    Cílem této práce je zjištění použitelnosti alkalicky aktivovaných matric z popílků k inhibici barya a chromu. Popílky, jak fluidní, tak vysokoteplotní, byly porovnány s klasickým cementem používaným k inhibici. Pomocí ...