Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh embedded systému 

    Gábor, Tomáš
    Tato práce se zabývá použitím vývojové desky s procesorem s architekturou ARM jako platformou pro vzdálenou interakci s připojenou periferií. Popisuje praktické zkušenosti s vývojovou deskou A20-OLinuXino-Micro-4GB a její ...
  • Terminál pro docházkový systém 

    Chmelař, Jakub
    Tato práce se zabývá problematikou elektronických docházkových systémů (EDS), které jsou v současně době používaný k evidenci docházky zaměstnanců. V první části práce se autor věnuje evidenci docházky obecně a koncepčnímu ...