Now showing items 1-1 of 1

  • Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření 

    Kopecký, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá DSC měřením a výpočtem kinetických parametrů. V teoretické části je nejprve stručně popsána alotropie železa a poté popis samotné DSC analýzy. Práce také obsahuje rozdělení a odvození ...