Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se v úvodu zabývá teorií radarů a jejich rozdělením. Dále představuje maticové antény, jejich parametry a možnosti práce s nimi. V hlavní části je proveden návrh systému pro výpočet tvarování příjímových svazků na ...
 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením funkce digitálního tvarovače přijmových svazků 3D radaru. V textu práce je odvozen algoritmus tvarování a detailně popsána jeho implementace na desce osazené obvodem Cyclone ...
 • Laboratorní přípravek pro vývoj aplikací obvodů CPLD firmy Altera 

  Gajdošík, Petr
  V diplomové práci se zaměřuji na návrh schematu laboratorního přípravku a prostudování způsobů programování obvodů CPLD firmy Altera. Přípravek slouží pro vývoj a demonstraci aplikací v obvodech CPLD firmy Altera. Přípravek ...
 • Vícekamerový snímač biometrických vlastností lidského prstu 

  Trhoň, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem konceptu platformy pro bezdotykové snímání otisku prstu a jeho realizací. Dále je popsán návrh, implementace a testování hardware implementovaného ve VHDL a programu implementovaného v C. Výstup ...
 • Vzorové úlohy pro hradlová pole 

  Bajer, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou hradlových polí a jejich postavením vzhledem k mikroprocesorové technice. Cílem je představit práci s hradlovými poli na sadě základních realizací v rámci oboru mechatronika. Úlohy jsou ...