Now showing items 1-7 of 7

 • Alternativní pohon zdvihového mechanismu nízkozdvižného vozíku 

  Korčián, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení náhrady stávajícího hydraulického pohonu zdvihu pro nízkozdvižné vozíky za zcela elektrický. Cílem je navrhnout nejoptimálnější náhradu vzhledem k zachování stávajících ...
 • Environmentální aspekty provozu vozů na CNG 

  Raiskup, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé ...
 • Frakce ropy jako palivo spalovacích motorů 

  Rejnuš, Miroslav
  Práce je zaměřena na mechanismy vzniku ropy, na její složení, technologii zpracování a její využití v oblasti automobilového průmyslu. V první části jsou uvedeny teorie vzniku ropy spolu se složením a popisem procesu samotné ...
 • Moderní trendy v alternativních pohonech 

  Křivánek, Filip
  V této bakalářské práci je vypracován přehled moderních alternativních pohonů pro osobní automobily. Pozornost je věnována snaze o menší dopad pro naše životní prostředí. Největší část práce je tvořena hlavními výhodami a ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janovcová, Hana
  Ve své práci se budu zabývat rozvojem společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Cílem je vyhodnotit současnou situaci společnosti a na základě těchto výsledků navrhnout možnosti, jakými směry by se společnost měla ubírat, ...
 • Současný stav přechodu z klasických spalovacích motorů na jejich alternativy 

  Maršálek, Ondřej
  V této bakalářské práci je zmapován současný stav přechodu od klasických spalovacích motorů na jejich alternativy. Jsou zde uvedeny základní principy a uspořádání klasických spalovacích motorů a jejich dosavadních variant. ...
 • Vozidla na alternativní pohon LPG 

  Magdolen, Michal
  Obsahom bakalárskej práce je prehľad posledného vývoja v oblasti alternatívnych pohonov na LPG. Práca sa zaoberá zložením a charakteristickými vlastnosťami LPG, prehľadom a popisom funkcií komponentov LPG, prestavbami ...