Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. pomocí statistických metod 

  Látalová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je využití statistických metod a metod finanční analýzy ke zjištění hodnot zvolených ekonomických ukazatelů společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. a jejich zhodnocení. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rysová, Ludmila
  Má diplomová práce je orientována na zpracování celkového hodnocení finanční situace podniku za pomocí metod finanční analýzy. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace akciové ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Protivová, Irma
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 2005 až 2008 s použitím vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh možného řešení, který má vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Filásek, Adam
  Diplomová práce se zabývá ekonomickým a finančním měřením a hodnocením společnosti MND a.s. s využitím moderních metod a nástrojů. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši, která je zaměřena na teorii týkající se ...
 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Srbová, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření bankrotního modelu pro podniky ze stavebního průmyslu v České republice za využití diskriminační analýzy. V teoretické části je vymezen pojem bankrotní model, dále je tato část ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR 

  Kratochvilová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen ...
 • Využití vybraných bankrotních modelů k predikci bankrotu ve stavebnictví 

  Srbová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Článek je zaměřen na ověření možnosti využití vybraných bankrotních modelů (Altmanův model, Tafflerův model, Springate model, Zmijewského model a index IN05) na vzorku dat malých a středních podniků z oboru stavebnictví z ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pretóry, Igor
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti BORS Břeclav a.s. a na základě zjištěných výsledků vytvořit vlastní návrhy na zlepšení. Analýza je provedena za období 2003 až 2012. V práci je také uvedeno ...