Now showing items 1-14 of 14

 • Bytový dům 

  Šeps, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se stropy z železobetonových desek. Obvodové zdivo ...
 • Influence of Load-bearing Structure on Size of Bonded Facade Cladding 

  Liška, Pavel; Nečasová, Barbora; Šlanhof, Jiří (EDP Sciences, 2018-06-25)
  Abstract. Architecture has been an integral part of our lives ever since people first existed. Structures are required by both investors and society to have what is considered a highly modern appearance while maintaining ...
 • Modelování koroze materiálů panelu letadla v prostředí solné mlhy 

  Cének, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na korozní chování slitin hliníku u panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panely jsou vyrobeny z duralových plechů (AlCu4Mg1) s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a z úhelníků tvaru ...
 • Obrábění hliníkových slitin 

  Pavliš, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu dílu YZ-RIGEL ve firmě Frentech Aerospace s.r.o. Díl je určen do leteckého průmyslu, konkrétně do letadla Airbus A350. V teoretické části práce je rozebrána základna hliníkových slitin ...
 • Optimalizace metalurgických postupů ve slévárně hliníkových slitin 

  Halaška, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem přípravy a metalurgického zpracování taveniny na mechanické vlastnosti a strukturu hliníkových slitin typu Al-Si. Experimentální část proběhla ve firmě MSR Engines s.r.o. V této části je ...
 • Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 

  Sklenář, Martin
  Cílem bakalářské práce je kvalifikovat postup svařování dle normy ČSN EN ISO 15614-2. Na úvod práce je představena firma s jejíž spolupráci bakalářská práce vznikla. Poté následuje zhodnocení problematiky ohledně hliníku. ...
 • Pokročilé metody přípravy vzorků Al a jeho slitin 

  Rychlý, David
  Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a ...
 • Příprava nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků 

  Gregor, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků. Literární rešerše je zaměřena na rozbor charakteristik hliníku a jeho slitin. Pozornost je dále věnována ...
 • Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300 

  Bergauer, Radek
  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti ...
 • Studium koroze panelu letadla v místě bodových svarů v prostředí solné mlhy 

  Němčíková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na studium koroze svarových spojů panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panel se skládá z plechů vyrobených z hliníkové slitiny AlCu4Mg1, které jsou na povrchu opatřeny vrstvou hliníku o čistotě ...
 • Studium koroze v místě nýtovaných spojů materiálově rozdílných dílů panelu letadla v prostředí solné mlhy 

  Ječmínka, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na studium koroze v místě nýtových spojů panelu letadla v prostředí solné mlhy. Nýtový spoj je tvořen nýtem z materiálu AlCu4Mn, úhelníkem ze slitiny hliníku typu AlCu4Mg1 a plechy z téhož ...
 • Svařování rozměrných hliníkových svařenců 

  Tkaný, Jan
  Práce vytvořená v rámci obecného bakalářského studia podává pohled na základní dělení hliníkových slitin, résumé technologií a principů svařování hliníku a jeho slitin. Je zaměřena na popis dělení slitin Al a jejich vhodnost ...
 • Vliv modifikace a očkování na strukturu a mechanické vlastnosti slitin hliníku 

  Janošťák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem očkování a modifikace na vnitřní strukturu a vlastnosti hliníkových slitin typu Al-Si. V experimentální části je zkoumán efekt očkování pomocí kombinace titanu a bóru, modifikace pomocí ...
 • Vliv umístění Al odlitků v peci tepelného zpracování na mechanické vlastnosti 

  Toufar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá umístěním hliníkových odlitků v peci tepelného zpracování a jeho vlivem na mechanické vlastnosti. Jako zkušební vzorky se pro experimentální část použily tahové tyčky, které byly odlity z ...