Now showing items 1-8 of 8

 • Optimalizace tepelného zpracování odlitků ze slitin Al 

  Ostrézí, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na tepelné zpracování slitiny hliníku AlSi7Mg0,6 a sledování vlivu chladícího média na její mechanické vlastnosti. První část práce se zabývá obecným popisem slitin hliníku, jejich chemickým ...
 • Optimalizace výroby hliníkového odlitku s použitím numerické simulace 

  Kolařík, Martin
  Diplomová práce se zabývá rozborem technologie lití vybraného odlitku ze slitiny hliníku. Jedná se o odlitek frézovací hlavy do CNC stroje, odlévaný technologií gravitačního lití do kovové formy. Byla provedena analýza ...
 • Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 

  Sklenář, Martin
  Cílem bakalářské práce je kvalifikovat postup svařování dle normy ČSN EN ISO 15614-2. Na úvod práce je představena firma s jejíž spolupráci bakalářská práce vznikla. Poté následuje zhodnocení problematiky ohledně hliníku. ...
 • Povrchová předúprava konstrukčních hliníkových slitin pro lepené spoje 

  Pikner, Jan
  Diplomová práce se zabývá předúpravou povrchu hliníkových slitin. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti hliníku a jeho slitin, metody úprav povrchu a možnostmi hodnocení kvality předupraveného povrchu. Experimentální ...
 • Únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW 7020 

  Kuběna, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na únavové vlastnosti tvářené hliníkové slitiny EN-AW 7020. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím hliníkových slitin a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V experimentální ...
 • Vliv parametrů odplyňování na kvalitu Al odlitků 

  Jeřábek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů odplyňování v provoze slévárny a vlivem těchto parametrů na mechanické vlastnosti slitin typu Al-Si. V praktické části byl za pomoci plánovaného experimentu sledován ...
 • Vliv řízeného naplynění hliníkových slitin na strukturu a vlastnosti odlitků 

  Hotař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem řízeného naplynění hliníkových slitin na strukturu a vlastnosti odlitků. Odlitky a zkoušky byly zhotoveny gravitačním litím do kovových forem. Cílem práce je srovnání vlastností odlitků ...
 • Výroba odlitků ze slitin hliníku do pískových forem 

  Exner, Zbyněk
  Práce se po teoretické stránce zabývá rešeršní činnosti v oblasti formovacích směsí, popisem a rozdělením slitin hliníku na odlitky. Dále práce předkládá postup výroby hlavy spalovacího motoru Jawa 50, od návrhu 3D modelu ...