Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládací jednotka chytré domácnosti s Raspberry Pi 

    Sedlařík, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní domácnosti ovládané primárně hlasem. Seznamuje s touto technologií, jejím vznikem a trendy, kterými se uchyluje. Obsahuje popis architektury, komunikační a přenosové ...
  • Umělá inteligence v internetové komunikaci 

    Merzliakov, Evgeniy
    Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které ...