Now showing items 1-5 of 5

 • Fluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílů 

  Jančík Procházková, Anna
  Aminojíl spadá do velké skupiny organicky modifikovaných jílových materiálů, které mohou v praxi najít řadu uplatnění, zejm. v podobě matrice, která má schopnost organizace a stabilizace inkorporovaných látek. Velmi nadějné ...
 • Interakce aminojílů s polyelektrolyty přírodního původu 

  Jančík Procházková, Anna
  Tato práce se zabývá přípravou produktů interakce aminojílů s polyelektrolyty přírodního původu, konkrétně byla zvolena sodná sůl kyseliny hyaluronové jako polyelektrolyt. Cílem bylo nalézt koncentrační a objemové poměry ...
 • Komplexy aminojílu a vybraných organických látek 

  Dušek, Jakub
  Tato práce popisuje přípravu aminojílu a komplexů aminojílu s vybranými biologicky aktivními látkami. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a látek vhodných pro tvorbu komplexu a vhodnou modifikací přípravy takových ...
 • Komplexy aminojílů a polyelektrolytů 

  Málková, Ivana
  Tato práce se zabývá přípravou aminojílu a produktů vzniklých interakcí aminojílu s polyelektrolyty přírodního původu. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a vybranými polyelektrolyty, které byly použity v experimentální ...
 • Vlastnosti komplexů aminojílu a biologicky aktivních látek 

  Dušek, Jakub
  Tato práce navazuje na předchozí výzkum aminojílových komplexů v bakalářském studiu. Teoretická část je zaměřena na rešerši současné problematiky aminojílových komplexů s bioaktivními látkami a výběr látek pro tvorbu ...