Now showing items 1-2 of 2

  • Analysis of the machinability of copper alloy Ampcoloy by WEDM 

    Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Prokeš, Tomáš; Bednář, Josef; Zahradníček, Radim; Jankových, Róbert; Fries, Jiří; Vontor, Jakub (MDPI, 2020-02-11)
    The unconventional technology wire electrical discharge machining is widely used in all areas of industry. For this reason, there is always an effort for efficient machining at the lowest possible cost. For this purpose, ...
  • Analýza defektů měděné slitiny po elektroerozivním drátovém řezání 

    Vontor, Jakub
    Elektroerozivní drátové řezání, které reprezentuje nekonvenční technologie obrábění, je již na velmi vysoké technologické úrovni. Nicméně vlivem tohoto druhu obrábění vznikají v materiálu mnohé defekty a mění se kvalita ...