Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Závěrková, Jana
    Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové ...
  • Návrh podnikového finančního plánu 

    Galita, Martin
    Tématem diplomové práce je sestavení finančního plánu pro vybranou společnost, kterou je společnost ZEMO, spol. s r.o. se sídlem v Bohatých Málkovicích, která se zabývá zemědělskou činností, především rostlinnou výrobou. ...