Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza anomálií v uživatelském chování 

    Petrovič, Lukáš
    Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje modelovať používateľské chovanie a následne vyhľadávať anomálie v jeho chovaní. Vstupom aplikácie je zoznam akcií, ktoré používateľ vykonal na svojom pracovnom ...