Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Šálková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzy vybraného podniku. Pro analýzu vnějšího prostředí je použita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Štěpánková, Petra
  Tato diplomová práce obsahuje analýzu společnosti INTERMONT s.r.o. na základě účetních výkazů a informací poskytnutých firmou. Je zaměřená na komplexní posouzení stavu firmy a snaží se hodnotit její vnitřní situaci i ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Peloušková, Tereza
  Předmětem bakalářská práce je analýza společnosti MMB Consulting, s.r.o., která se zabývá realizací staveb v Jihomoravském kraji. Obsahem práce je vypracování SLEPTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Navrátil, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firmy HEUS s.r.o.. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části práce jsou popsány některé metody finanční analýzy, ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Hromková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem povinných účetních výkazů vybraného podniku. Jsou vypracovány analýzy na jejichž základě jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení současné situace podniku.
 • Analýza vybrané firmy 

  Pospíšilová, Pavla
  Diplomová práce obsahuje analýzu firmy stavební a bytové družstvo NOVÝ DOMOV. Jsou představeny základní analytické metody, jež jsou následně aplikovány. Na základě výsledků provedených analýz jsou navrhnuta opatření pro ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Krejbich, Tomáš
  Diplomová práce řeší otázku, prostřednictvím jakých doporučení a metod by bylo nejefektivnější řídit provoz kolejí Vysokého učení technického v Brně. Vnější a vnitřní prostředí je prozkoumáno na základě Porterova hodnotového ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Ludmila
  Tato bakalářská práce zpracovává finanční analýzu vybrané firmy, konkrétně Kralickův quick test, analýzy SWOT a SLEPTE a Porterův pětifaktorový model. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křemečková, Tereza
  Tato bakalářská práce obsahuje celkovou analýzu firmy Pegas NONWOVENS. Práce se zabývá analýzami SWOT a SLEPTE, Porterovým pětifaktorovým modelem, Kralickovým Quick testem a vybranými ukazateli finanční analýzy. Na základě ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Košťál, Karel
  Tématem bakalářské práce je analýza postupů a pracovních činností ve firmě Ondřej Novotný – Agentura Gate. Práce bude vycházet z definování silných a slabých stránek firmy a z jejich důkladného rozboru, přičemž cílem práce ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Košťál, Karel
  Tato Diplomová práce analyzuje výrobně obchodní společnost FINO-trade s.r.o., její vztahy s oborovým okolím a její pracovní postupy. Je založena na jednoduchých analytických nástrojích, kterými jsou SLEPTE analýza, SWOT ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Navrátil, Antonín
  Tato diplomová práce analyzuje firmu HEUS s.r.o. Cílem práce je navrhnout řešení pro udržení firmy na trhu s projekční technikou. V teoretické části práce jsou popsány některé metody finanční analýzy, především metody ...
 • Analýza vybraného podniku 

  Svobodníková, Jana
  Tato bakalářská práce obsahuje rozbor povinných účetních výkazů vybrané firmy. Dále je vypracována SWOT analýza této firmy. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení ...
 • Metody analýzy firmy, finanční analýza 

  Pospíšilová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace společnosti NOVÝ DOMOV. Jsou zde představeny různé metody analýzy firmy a finanční analýzy, které jsou následně použity. Návrhy opatření ke zlepšení jsou odvozeny z ...
 • Návrh na zvýšení prodeje zmrzlinových dezertů na trhu v ČR 

  Jarchovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení obratu jednoporcových zmrzlinových dezertů firmy ABC s.r.o. v České republice. V práci je nejdříve zpracována podrobná analýza jednotlivých činností firmy s jejich vyhodnocením ...
 • Návrh strategie vedení a rozšíření firmy NEKR spol. s r.o. 

  Nečas, Jakub
  Bakalářská práce „Návrh strategie řízení a rozšíření firmy NEKR spol. s r.o. analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající ...