Now showing items 1-8 of 8

 • Dvě úlohy z oblasti zpracování videa netradičními prostředky 

  Kánský, Antonín
  Cílem této práce je pomocí řídké reprezentace signálů řešit dvě úlohy z oblasti zpracování videa. Je zde objasněna problematika tradičního řešení dvou efektů, tedy separace pozadí od pohybujícího se popředí a obnovení dvou ...
 • Klasifikace patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení 

  Tyshchenko, Bohdan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na detekci patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení. V rámci teoretické části je popsána anatomie páteře, výskyt patologií v CT obrazových datech, je ...
 • Příznaky z videa pro klasifikaci 

  Behúň, Kamil
  Tato práce porovnává ručně-navrženy příznaky s příznaky naučenými metodami učení příznaků při klasifikací videa. Příznaky naučené pomocí Analýzy nezávislých podprostorů, Řídkými Autoenkodéry a vybělením Analýzou hlavních ...
 • Rekonstrukce 3D modelu obličeje pomocí zařízení Kinect 

  Nesvadba, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout způsob pro zvýšení rozlišení 3D modelů obličeje pořízených senzorem Kinect a toto řešení implementovat. V práci jsou popsány metody snímání 3D modelů,senzor Kinect a jeho vlastnosti ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Horký, Vladimír
  V této práci budou představeny neuronové sítě, konkrétně algoritmus zpětného šíření chyby. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a budou zde řešeny problémy, se kterými se můžetete setkat při učení takovéto sítě. Práce ...
 • Senzorické hodnocení různých typů masných výrobků 

  Lanžhotská, Aneta
  Diplomová práce se zabývá senzorickým hodnocením vybraných druhů masných výrobků, konkrétně klobás. Byly porovnány různé druhy klobás, které obsahovaly množství přidaných chemických látek a koření. V teoretické části byl ...
 • Vyhledávání ve videu 

  Černý, Petr
  Tato práce shrnuje základní teorii týkající se vyhledávání informací, základy z oblasti relačního modelu dat a problematiky indexace dat v relačních databázových systémech. Práce se dále zabývá problematikou vyhledávání v ...
 • Využití analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat 

  Solnický, Jan
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat a jejím cílem je seznámit se s matematickým aparátem analýzy hlavních komponent a možnostmi jejího využiti pro zpracovaní obrazu. ...