Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza mikroskopického obrazu s buněčnými strukturami v LabVIEW 

    Roček, Vojtěch
    Tato práce se zabývá metodami akvizice, zpracování a analýzy obrazu z optického mikroskopu a jejich možným využitím. Kromě teoretického rozboru problému je zde navržen algoritmus, který realizuje segmentaci obrazu, detekci ...
  • Analýza mikroskopického obrazu v LabVIEW 

    Kotlánová, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá analýzou a zpracováním mikroskopického obrazu v prostředí LabVIEW. V této práci je popsaná teorie ke zpracování a analýze obrazu, dále realizace měřícího zařízení a akvizice obrazu pomocí kamery. ...