Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik nástrojářské dílny 

    Dubovský, Dávid
    Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík vybraných strojových zariadení podľa platných legislatívnych dokumentov na Slovensku, prevzatých zo smerníc Európskej únie. Práca je zameraná aj na skúmanie legislatívy vzťahujúcej ...
  • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu 

    Luhanová, Mária
    Diplomová práca je zameraná na aplikáciu metód a nástrojov Projektového manažmentu vrámci projektu Ples VUT. Kapitola 1 skúma teoretické základy Projektového manažmentu a jeho metód. Kapitola 2 analyzuje súčasný stav, ...