Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Košťál, Karel
    Tématem bakalářské práce je analýza postupů a pracovních činností ve firmě Ondřej Novotný – Agentura Gate. Práce bude vycházet z definování silných a slabých stránek firmy a z jejich důkladného rozboru, přičemž cílem práce ...
  • Návrh strategie vedení a rozšíření firmy NEKR spol. s r.o. 

    Nečas, Jakub
    Bakalářská práce „Návrh strategie řízení a rozšíření firmy NEKR spol. s r.o. analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající ...