Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Omelková, Jitka
  Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, mezi které patří fundmentání analýza, analýza SLEPTE, Porterův model a analýza SWOT, navrhnout doporučení pro zlepšení situace v podniku. Jednotlivým ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Fidrmucová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu společnosti S&K LABEL. Jedná se o polygrafickou společnost, která se zabývá výrobou samolepících etiket. Obsahem práce je popis vnějšího, oborového a vnitřního prostředí podniku. Na ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Analýza sportovního areálu vybranými metodami 

  Jelínek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sportovního areálu U Hrocha, který má být dokončen v roce 2014. Obsahuje teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, a to prostřednictvím PESTLE ...
 • Analýza TO Sokol Lanžhot pomocí vybraných metod a návrhy na zlešení zjištěného stavu 

  Kováčová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu tenisového oddílu Sokol Lanžhot pomocí vybraných metod. První část práce obsahuje teoretická východiska, další část se zabývá vybranými metodami, kterými jsou SLEPTE analýza, Porterova ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Peloušková, Tereza
  Předmětem bakalářská práce je analýza společnosti MMB Consulting, s.r.o., která se zabývá realizací staveb v Jihomoravském kraji. Obsahem práce je vypracování SLEPTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Soukupová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou malého podniku ESTA, spol. s r.o. Obsahuje teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, a to prostřednictvím SLEPTE analýzy, Modelu 7S, Porterovy ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou vybrané firmy. Ve své práci využiji analýzy zabývající se jak vnějším tak i vnitřním okolím firmy, oborovým prostředím a také zhodnocením situace ve firmě za poslední tři účetní období. ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Košťál, Karel
  Tato Diplomová práce analyzuje výrobně obchodní společnost FINO-trade s.r.o., její vztahy s oborovým okolím a její pracovní postupy. Je založena na jednoduchých analytických nástrojích, kterými jsou SLEPTE analýza, SWOT ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Nossková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Goldpress s.r.o., která provádí polygrafickou výrobu. První část práce se zabývá teoretickými východisky, dále jsou provedeny jednotlivé analýzy – PESTEL analýza, ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Teplá, Kristýna
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě prozkoumání vnějšího (makroekonomického i mikroekonomického) a vnitřního prostředí podniku pomocí různých analytických metod je ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Jirátko, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením fotbalového klubu TJ Start Brno prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza, model pěti konkurenčních sil a analýza „7S“. ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Holländerová, Petra
  The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Sádovská, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu PKS okna a.s. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Pomocí Kralickova ...
 • Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s. 

  Řičica, Pavel
  Diplomová práce je orientovaná na řízení rizik Obchodní společnosti Slokov a. s., která se zabývá výrobou topenářské techniky. Práce zahrnuje problematiku řízení rizik, jejich analýzu a návrhy doporučení, která budou ...