Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení 

  Souček, Jiří
  Práce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. ...
 • Třífázový asynchronní motor napájený z frekvenčního měniče 

  Fiala, Zbyněk
  Práce rozebírá ztráty v asynchronním motoru se zaměřením na ztráty v železe motoru. V úvodu práce je nejprve obecně popsán asynchronní motor a ztráty, které vznikají při jeho provozu. Poté je následně proveden analytický ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na vlastnosti asynchronního motoru 

  Kalvoda, Bohumil
  Práce se zabývá analytickým výpočtem asynchronního motoru a porovnáním vypočítaných hodnot s hodnotami, které vypočítal program RMxprt. Výpočty jsou prováděny v programu Matlab, za účelem změny parametrů pro zvýšení účinnosti ...