Now showing items 1-1 of 1

  • Anamorfní mapy v MHD 

    Kriške, Petr
    Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu anamorfních map a jejich využití v MHD. Popisuje metody jejich tvorby a jednotlivé varianty těchto map. Dále se práce snaží zhodnotit a klasifikovat dostupná česká i zahraniční ...