Now showing items 1-19 of 19

 • 2D Java Strategy Game 

  Nývlt, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací strategické video hry v jazyce Java. Součástí práce bude simulace netriviálního počítačového protivníka. V praktické části je popsán postup implementace jednoduché strategické ...
 • Aplikace pro správu elektronického obchodu pomocí chytrého telefonu 

  Voneš, Jakub
  Tato práce se zabývá správou elektronického obchodu kuplevne.com pomocí chytrého telefonu. Popisuje návrh řešení a implementaci aplikace pro správu elektronického obchodu na mobilní platformě Android OS. V první části je ...
 • Aplikace pro určení polohy mobilních zařízení 

  Bojtoš, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro určení polohy mobilních zařízení. Hlavním cílem práce bylo vytvoření aplikace, kterou lze určit polohu ve tvaru GPS souřadnic zařízení. Vstupem zařízení je privátní a veřejná ...
 • Augmented Reality System For Testbed Industry 40 

  Poláček, Matěj (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article deals with integration of augmented reality (AR) into Testbed Industry 4.0. Testbed is automated robotic barman intended for practical demonstration and verification of concepts such as Industry 4.0 or a digital ...
 • Čtečka Braillova písma pro Android OS 

  Bokiš, Daniel
  Tato práce se zabývá analýzou a rozpoznáním znaků Braillova písma ve fotografii pořízené mobilním telefonem. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace pro rozpoznávání na mobilní platformě Android OS. Popsané obecné ...
 • Dálkové ovládání modelu auta pomocí PC 

  Drdla, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem dálkově ovládaného modelu auta ovládaného pomocí počítače. Popisuje návrh a sestrojení fyzického modelu auta, návrh a implementaci aplikace pro mobilní operační systém Android a řídicí aplikace ...
 • Editor matematických rovnic pro Android 

  Janičko, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru rovnic pro platformu Android. Součástí aplikace je grafické uživatelské rozhraní (GUI), možnost ukládat, editovat rovnice, výpočet rovnic a widget pro rychlejší ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...
 • Interaktivní turistický průvodce 

  Henry, Andrii
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace Interaktivní turistický průvodce pro platformu Android. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace, která prostřednictvím tzv. rozšířené reality zobrazuje na obrazovce ...
 • Mobilní aplikace pro sport v prostředí Android 

  Maloušek, Jan
  Cílem této semestrální práce je návrh mobilní aplikace pro OS Android sloužící k domlouvání společných sportovních aktivit. Teoretická část popisuje samotný operační systém Android, tvorbu a základní komponenty aplikací a ...
 • Pokročilé poznámky pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro práci s poznámkami na operačním systému Android. Aplikace využívá senzory mobilní platformy pro pokročilejší funkce. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi ...
 • Principy tvorby a sada demonstračních aplikací běžících nad AndroidOS 

  Sztefek, Lukáš
  Cílem práce je popsat základní principy tvorby aplikací pro operační systém Android. Čtenář se postupně seznamuje se základními stavebními prvky aplikací, včetně vytváření grafického uživatelského rozhraní. Velký důraz je ...
 • Prostředí pro testování mobilní aplikace inteligentní domácnost 

  Kůrová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vhodného způsobu testování mobilní aplikace sloužící pro vzdálené ovládání inteligentní domácnosti vyvíjené v rámci projektu Internet of Things na FIT VUT. Hlavním cílem ...
 • Překlad textu v reálném čase s využitím mobilního zařízení 

  Sztefek, Lukáš
  Cílem této práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro operační systém Android, která bude sloužit jako real-time překladač textu v obrazu z jednoho jazyka do druhého, přičemž musí podporovat několik světových jazyků ...
 • Systém pro on-line záznam jízd autoškoly 

  Voneš, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace aplikace typu klient-server pro sběr GPS dat pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android za účelem sledování v reálném čase a záznamu průběhu jízd na serveru, ...
 • Výpočetní re-fotografie 

  Červenka, Adam
  Pořizování fotografií podle historických snímků je předmětem zájmu jak pro fotografy, tak i badatele. Tímto způsobem lze pozorovat vývoj místa, případně jeho okolí, v časovém rozmezí. Problém může nastat v případě nalezení ...
 • Vývoj mobilní aplikace pro Android OS 

  Mičic, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vývoj mobilnej aplikácie pre Android OS. Táto aplikácia bude následne umiestnená na predaj na portál Google Play. Účelom je vytvoriť životaschopný, predajný produkt pre rýchlo sa rozvíjajúci ...
 • Vývoj mobilní aplikace pro Android OS 

  Mičic, Daniel
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a vyvinúť mobilnú aplikáciu pre Android OS. Súčasťou bude vytvorenie marketingového plánu pre spropagovanie aplikácie a návrh a implementácia systému monetizácie. Účelom je vytvoriť ...
 • Zpracování účtenek do národní účtenkové loterie 

  Hučko, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou mobilnej aplikácie pre automatické spracovanie pokladičných dokladov (účteniek) pre národnú účtenkovú lotériu v Českej republike. Lotéria poskytuje pre účasť v hre webové rozhranie ...