Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza a vyhledávání v datech GPS 

  Hrbotický, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, zpracováním a ukládáním GPS dat za účelem nasledné snadné prezentace uživateli ve formě vektorů na mapovém podkladu. Uživatel skrze systém může svá data snadno číst, upravovat a ...
 • Analýza provozních dat a detekce anomálií při běhu úloh na superpočítači 

  Stehlík, Petr
  V posledních letech jsou superpočítače stále větší a složitější, s čímž souvisí problém využití plného potenciálu systému. Tento problém se umocňuje díky nedostatku nástrojů pro monitorování, které jsou specificky přizpůsobeny ...
 • Aplikace akustické analýzy hovoru pro systém Android 

  Hejda, Jakub
  V současné době se stále více rozvíjí možnosti telemedicíny díky technologickému po- kroku v oblasti smartphonů. Cílem práce bylo navrhnout architekturu a design systému umožňující akvizici, zpracování a poskytování dat z ...
 • Aplikace klinického vyšetření pacientů pro systém Android 

  Rusnák, Daniel
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu a implementácii systému na digitalizovanie procesu klinického testovania pacientov s neuroligickými ochoreniami formou testovacích dotazníkov. Systém sa skladá z troch aplikácií, ktoré ...
 • Aplikace pro moderní sportovní trénink s využitím senzorických dat a pozičního systému 

  Ondruch, Jan
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro moderní sportovní trénink. Aplikace využívá poziční data a data tepové frekvence ze systému určování polohy v reálném čase. Hlavním cílem je návrh a tvorba systému, který tato ...
 • Automatizace importu MIB souborů 

  Kožušník, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací procesu importování MIB souborů do MIB databáze ve firmě SolarWinds. Cílem je analyzovat současný postup, kterým je importování prováděno, dále navrhnout změny stávajících nástrojů ...
 • Automatizované odvození uživatelského rozhraní pro protokol NETCONF 

  Man, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na vytvoření uživatelsky přívětivého grafického rozhraní pro zařízení komunikující protokolem NETCONF. Bylo zvoleno řešení pomocí webového rozhraní, aby bylo použití co nejjednodušší a z pohledu ...
 • Crowdsourcingová tvorba datové sady pro rozpoznání struktury vyprávění 

  Ignác, Igor
  Cieľom tejto práce je vytvorenie rozsiahlej dátovej sady pre rozpoznanie štruktúry rozprávania metódou crowdsourcingu. Pre tento účel bolo nutné vytvoriť webové rozhranie umožňujúce anotáciu dátovej sady filmov užívateľmi. ...
 • Demonstrační program pro předmět IZU 

  Hreha, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom aplikácie pre vizualizáciu základných algoritmov umelej inteligencie. V úvodnej časti popisuje teoretický základ pre jednotlivé témy a metódy spracované v rámci tejto práce, ďalej ...
 • Frontend pro generátor testovacích struktur 

  Vostřejž, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která umožňuje generování stromových datových struktur vhodných pro testování softwaru. Aplikace je rozdělena na klientskou a serverovou část. Klientská aplikace poskytuje ...
 • Generování aplikací v TypeScriptu z popisu REST rozhraní 

  Lipjanec, Silvester
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja pre generovanie častí klientskych aplikácií v jazyku TypeScript z popisu REST rozhrania. Cieľom nástroja je automatické vygenerovanie kostry klientskej aplikácie ...
 • Generování klientských aplikací v TypeScriptu 

  Obuch, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a vývoj nástroja pre zjednodušenie a zefektívnenie vývoja webových aplikácií. Výsledné riešenie automaticky generuje základnú štruktúru webovej aplikácie z dokumentácie popisujúcej ...
 • Informační systém pro monitorování a odhalování černých skládek 

  Chmelický, Oliver
  Táto práca sa zaoberá nahlasovaním čiernych skládok a organizovaním ich vyzbierania. O týchto činnostiach vytvára evidenciu a ukladá ich v databáze. Aanalyzuje a porovnáva súčasne existujúce sowtare-ové riešenia s podobným ...
 • Knihovna znovupoužitelných komponent a utilit pro framework Angular 2 

  Branderský, Gabriel
  Táto práca sa zaoberá vytvorením knižnice znovapoužiteľných komponent a utilít určené na použitie v dátavo-intenzívnych aplikáciach. Jednou typickou komponentou pre také aplikácie je tabuľka, ktorá je považovaná za hlavnú ...
 • Komplexní validátor pro webové stránky 

  Horvát, Jozef
  Táto práca sa zaoberá vytvorením komplexného validátora pre webové stránky používajúce HTML, CSS a JavaScript. Aplikácia je implementovaná pomocou frameworku Angular.  Okrem validácie aplikácia poskytuje návrhy na opravu chýb.
 • Lokalizace osob v budově 

  Randýsek, Vojtěch
  Práce se zabývá tvorbou systému pro lokalizaci osob v budově. Byl představen systém založený na technologii Bluetooth, který pomocí metody fingerprinting osoby lokalizuje. Výsledný systém se skládá z databáze, webové ...
 • Moderní architektury webových aplikací 

  Malík, Pavol
  Táto práca oboznamuje čitateľa so základnými spôsobmi návrhu klient-server aplikácií a technológiami pre tvorbu aplikačných programových rozhraní (API). Porovnáva najmä moderné prístupy - REST a GraphQL, ktoré sa v poslednom ...
 • Multiplatformní mobilní aplikace 

  Lang, Jiří
  Tato práce popisuje problematiku vývoje aplikací na mobilní zařízení, se zaměřením na vývoj napříč platformami. Seznamuje s nejpoužívanějšími nástroji pro multiplatformní vývoj a jejich principy. Dále se zabývá návrhem a ...
 • Nástroj pro kvantitativní analýzu a detekci rizik u konfliktu v zákaznických prostředích při vydávání verze 

  Jaroš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce rizik v konfliktech při vydávání nové verze v zákaznických prostředích. Práce se věnuje znalostním oblastem managementu projektů dle aktuálního standardu PMI, kde jedna ...
 • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro podporu vnitropodnikových procesů 

  Stankovič, Eduard
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh a tvorbu aplikácie pre podporu vnútropodnikových procesov, konkrétne pre zlepšenie procesov objednávania a doručovania vnútropodnikových objednávok v malej spoločnosti. Súčasťou ...