Now showing items 1-13 of 13

 • Automatické ovládání měřicích přístrojů pomocí webového rozhraní 

  Živný, Jaroslav
  Tato diplomová práce popisuje problematiku měřicích pracovišť s důrazem na jejich automatizované řízení pomocí webového rozhraní. Popisuje jednotlivá rozhraní, pomocí kterých lze měřicí přístroje ovládat. Dále popisuje ...
 • Chytrý obojek 

  Kožušník, Adam
  Práce se zabývá problematikou inteligentního obojku pro psa. Cílem je návrh a vytvoření aplikace pro monitorování pohybu psa s vhodným grafickým uživatelským rozhraním. Pro snímání pohybu je využito zařízení SensorTag od ...
 • Gramatické systémy a syntaxí řízený překlad založený na nich 

  Handlíř, Jaroslav
  Práce zkoumá teorii formálních jazyků v oblasti bezkontextových gramatik. Zaměřuje se především na možnosti a modely spolupráce více gramatik při řešení společného problému. V těchto souvislostech představuje gramatické ...
 • Informační systém pro správu nemovitostí 

  Fojtík, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu nemovitostí. Tento informační systém bude umožňovat pro konkrétní byty či nemovitosti vedení evidence (ve smyslu servisní knížky). ...
 • Interaktivní prezentační systém genealogických dat 

  Kakiš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou aplikácie za účelom poskytnutia alternatívy prezentovania genealogických dát. Práca dokumentuje základné teoretické poznatky z odvetvia genealógie, užívateľskej interakcie s počítačovým ...
 • Návrh vývoje webových aplikací s automatickým vytvářením databázového schématu 

  Prochocká, Kristína
  Práce navrhuje a implementuje mezivrstvu pro backend i frontend část webové aplikace, spolu s uživatelským rozhraním pro výstupy analýzy a správu. Tato vrstva byla navržena na základě analýzy několik existujících řešení, ...
 • Prototyp informačního systému pro exekutorské úřady 

  Bezděk, Dušan
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro exekutorské úřady. Úkolem tohoto systému je správa exekučních spisů, jejich subjektů, příslušejících dokumentů, finančních náležitostí a evidence ...
 • Sociální síť pro kolektivní sporty 

  Adam, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové sociální sítě pro organizaci amatérských utkání v kolektivních sportech. Je implementována v jazyce JavaScript. Klientská část je napsána v aplikačním rámci AngularJS. Serverová ...
 • Systém pro záznam streamovaného videa z IP kamer 

  Travěnec, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřená na přenos multimédií v reálném čase z IP kamer. Jejím hlavním cílem je vysvětlit teoretické základy přenosu v reálném čase přes počítačovou síť a popsat vývoj nahrávacího systému. Tento ...
 • Systém pro zpracování GPS dat z více mobilních zařízení 

  Jurča, Josef
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit informační systém skládající se z mobilní aplikace, serveru a webové aplikace. Mobilní aplikace byla navržena pro operační systém Android a slouží k odesílání GPS souřadnic mobilních ...
 • Vzdálená diagnostika poruch výtahu 

  Weisser, Filip
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s řídicí jednotkou  rozvaděče výtahu a vytvoření převodníku pro její komunikaci se serverem. Dále navrhnout program pro sběr a uložení informací zaslaných řídicí jednotkou výtahu ...
 • Webová aplikace pro vzdálené modelování a simulaci na bázi DEVS 

  Gavlík, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro vzdálený přístup k nástroji Small- DEVS, implementaci formalismu DEVS. Komunikace po síti je realizována pomocí RESTful API. Webová aplikace je napsána převážně v ...
 • Webový systém pro správu GPS dat v cloudovém prostředí 

  Kasala, Viliam
  Tato práce se zabývá vývojem webového systému pro správu GPS dat v cloudovém prostředí. Práce seznamuje čtenáře s nejpoužívanějšími aplikačními rozhraními pro tvorbu vlastní mapové aplikace. Nabízí také porovnaní cloudových ...