Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech 

  Černík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hledáním neobvyklých událostí (anomálií) v dostupných temporálních datech. V teoretické části je čtenář seznámen s existujícími technikami a algoritmy pro detekci anomálií v datech. Jsou zde také ...
 • Hledání anomálií v DNS provozu 

  Vraštiak, Pavel
  Tato diplomová práce je napsána ve spolupráci s firmou NIC.CZ a zabývá se anomáliemi v provozu systému DNS. Obsahuje popis základních principů tohoto systému a vlastností, kterými se jeho provoz vyznačuje. Účelem této práce ...
 • Parametrizace síťových útoků 

  Jelínek, Michael
  Bakalářská práce se věnuje definování vhodných parametrů pro identifikaci síťových útoků za pomoci neuronových sítí. V teoretické části jsou rozebrány metody detekce anomálií v síťové komunikaci, struktura umělé neuronové ...
 • Specifické metody detekce anomálií v bezdrátových komunikačních sítích 

  Holasová, Eva
  Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem technologií a bezpečností bezdrátových sítí standardů IEEE 802.11. Obsahuje popis nejpoužívanějších standardů, popis fyzické vrstvy, linkové vrstvy, MAC vrstvy a specifických ...