Now showing items 1-20 of 22

 • Anténa pro chytré hodinky 

  Hájek, Miroslav
  Cílem této práce je vytvořit anténu pro chytré hodinky, která bude pracovat ve dvou kmitočtových pásmech. Jsou to pásma GSM (1,8GHz) a ISM (2,4 GHz). Tato anténa musí být schopna pracovat při umístění na elastickém materiálu, ...
 • Anténa pro impulzní širokopásmový signál 

  Smutný, Martin
  Práce se zabývá rešerší problematiky širokopásmových antén pro pásmo VHF a UHF. Zaměřuje se na kompaktní antény, které by byly potenciálně vhodné pro detekci elektromagnetických impulsů generovaných elektrickými výboji v ...
 • Antény integrované do helmy 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř helmy.
 • Antény pro přenos energie podél střechy automobilu 

  Škoda, Adam
  Předložená diplomová práce pojednává o problematice antén, které přenáší energii podél vodivého materiálu. K přenosu energie je využito povrchových vln. Pro řešení tohoto problému byla, kvůli svým vlastnostem, zvolena ...
 • Automatický anténní analyzátor 

  Dufek, Ivo
  Tato práce se zabývá metodami měření impedancí anténních systémů v rozsahu kmitočtů v pásmu dlouhých až velmi krátkých vln. Jsou diskutovány různé metody měření impedancí a každá z nich je kriticky zhodnocena. V rámci ...
 • Design Considerations of an Active Integrated Antenna with Negative Resistance Transistor Oscillator 

  Bonefacic, D.; Bartolic, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  The design of an active integrated antenna with negative resistance transistor oscillator has been described. Simple but reasonably accurate analysis of oscillation start-up and steady state operating frequency prediction ...
 • Indoor Wireless RF Energy Transfer for Powering Wireless Sensors 

  Visser, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  For powering wireless sensors in buildings, rechargeable batteries may be used. These batteries will be recharged remotely by dedicated RF sources. Far-field RF energy transport is known to suffer from path loss and therefore ...
 • Měřicí antény pro pásma GSM a Wi-Fi 

  Hurt, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřicích antén pro pásma GSM900, GSM1800 a Wi-Fi. V prvním kroku řešení jsou navrženy dvě antény pro pásma GSM900/GSM1800 a pro pásmo Wi-Fi pomocí programu CST Microwave Studio. Ve ...
 • Měřicí hřebenová trychtýřová anténa 

  Vašina, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou širokopásmové antény pro měřící účely. Pro tuto koncepci je zvolena hřebenová trychtýřová anténa navrhována na kmitočtové pásmo 0,9 GHz - 9 GHz. Tato práce obsahuje teoretické ...
 • Modelování a optimalizace šroubovicové antény 

  Zelinková, Lenka
  Obsahem práce je návrh šroubovicových antén pro zadané kmitočty. Teoretický návrh je ověřen v kalkulátorech parametrů. Ověření vlastností návrhu proběhlo v počítačovém simulátoru CST Microwave studio, ve kterém byly antény ...
 • Modelování antén pro komunikaci v blízkosti lidského těla 

  Hodulák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace antén v blízkosti lidského těla. Zaměřuje se na návrh Yagi-Uda antény s napájením vytvořeným strukturou vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW) pro pracovní kmitočtové ...
 • Modul diagnostiky radarové antény 

  Pacner, Petr
  Poruchy, jako je zkrat nebo rozpojení, na elektrických vedeních mohou často ohrozit funkčnost celé aplikace. Tato práce se proto zabývá návrhem konceptu modulu pro identifikaci těchto poruch na koaxiálním vedení mezi ...
 • Phase Quantized Metasurface Reflectors for X-band Laguerre Gaussian Vortex Beam Generation 

  Swain, R.; Mishra, R. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  From last two decade, there is an exponential growth in consumption of available bandwidth in the radio frequency spectrum. To challenge this issue, improvement in channel capacity is getting huge research attention. ...
 • Radar Antenna Diagnostic Module 

  Pacner, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Faults in the electrical wiring can cause fatal problems in particular application. Therefore various Fault Detection, Isolation and Recovery techniques have been developed, able to detect these faults. Such Defects may ...
 • Resistively Loaded Dipole Characteristics 

  Hajach, P.; Hartansky, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-04)
  Resistively loaded dipole is very often used to measuring the electromagnetic field in EMC testing. The dipole is a traveling wave antenna, where its resonance is eliminated. The paper includes the computation of the current ...
 • Síť pro vysofrekvenční komunikaci na lidském těle 

  Halas, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh sítě pro vysokofrekvenční komunikaci na lidském těle. Práce je zaměřena na návrh antén pracujících ve dvou pásmech, a to konkrétně na kmitočtech 2,4 GHz a 5,8 GHz. Anténa je integrována do ...
 • Směrová anténa pro kmitočtové pásmo 60 GHz 

  Kratochvíl, Jakub
  Cílem této diplomové práce je prostudovat možnosti a problematiku nízkoprofilových antén a následně navrhnout směrovou anténu s kulovým reflektorem pro milimetrové délky vlny. Teoretická část práce se zabývá základními ...
 • Smyčková anténa s automatickým laděním 

  Horníček, Ladislav
  Tento projekt je zaměřený na konstrukci smyčkových antén určených pro pásmo krátkých vln doplněných o obvod automatického ladění. Tyto antény využívají ke své činnosti pouze magnetickou složku elektromagnetické vlny. Na ...
 • Stacked High-Impedance Surface (HIS) for 5 GHz WLAN Applications 

  Kovacs, P.; Puskely, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  In this work we present a stacked high-impedance surface (HIS) for low-profile, high-gain, 5 GHz WLAN antennas. The structure consists of two layers: a lower mushroom layer and an upper planar layer. We demonstrate that ...
 • Study of D-band LTCC Leaky Wave Antenna Optimized for Broadside Radiation 

  Piasecki, P.; Yashchyshyn, Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  This paper presents the design, fabrication and measurements of a Low Temperature Co-Fired Ceramic leaky wave antenna optimized for broadside radiation. The antenna consists of two DuPont 9k7 material layers. The thickness ...