Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a prezentace cenových dat vozidel prodávaných po Internetu 

  Kantor, Nikolas
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem analýzy požadavků, návrhu a implementací webové aplikace, která má za úkol primárně poskytnout uživateli možnost vyhledávání nabídek vozů napříč více inzerčními servery s automobily. ...
 • Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení 

  Zelenka, Pavel
  Práce se týká především využití programovacího jazyka Java pro tvorbu webové aplikace pro pořádání soutěží s biomedicínskými daty. Je zaměřena na zhodnocení a výběr nástrojů pro vývoj a provoz takovéto aplikace. Součástí ...
 • Webové rozhraní pro monitoring senzorového pole 

  Vajsar, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která umožní sledování (monitorování) bezdrátové senzorové sítě. Základem projektu je návrh databáze, která je schopna uchovávat data získaná z bezdrátové senzorové sítě. ...
 • Webové rozhraní systému pro analýzu dokumentů 

  Mirská, Olga
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a realizaci webového rozhraní systému pro analýzu internetových dokumentů na základě existující desktopové aplikace FITLayout Framework. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Webový informační systém pro vinařskou firmu 

  Filípek, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace webového informačního systému pro vinařskou firmu. Tento informační systém umožňuje internetové obchodování, administraci webového portálu a propojení ...
 • Zabezpečení přenosu dat mezi klienty a serverem přes hessian protokol 

  Hořejš, Jan
  Cílem práce byla volba a vytvoření zabezpečené komunikace mezi serverem a klientem tak, aby bylo možné přenášet citlivá lékařská data skrze nezabezpečenou síť. Teoretická část se zaměřuje na popis a vlastností jak klientské, ...