Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza realitního trhu pomocí informací na Internetu 

  Bulín, Martin
  Tato práce byla vytvořena jako pomocný nástroj pro odhad ceny nemovitostí porovnávací metodou, pro kterou je potřeba databáze nemovitostí. Tato databáze nemovitostí je vytvářena programem. Diplomová práce má za cíl vytvořit ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění 

  Spáčil, Petr
  Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ...
 • Aplikace pro monitorování finančních dokumentů v projektu 

  Vašek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh a realizovat aplikaci pro firmu IBM, která bude pomáhat sledovat data z finančních souborů ...
 • Aplikace pro programování MIDI kontrolerů 

  Dolejší, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace, která umožňuje naprogramovat po- mocí MIDI System Exclusive zpráv funkce ovldádacích prvků kontrolerů ControlFREAK a Bitstream 3x. Teoretická část se zabývá rozborem ...
 • Aplikace pro správu překladů pro redakční systémy 

  Štefaník, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro správu překladů pro redakční systémy. Aplikace bude pomáhat vedoucímu překladateli distribuovat požadavky na překlad překladatelům a následně korektorům. Vedoucí překladatelé ...
 • Aplikace pro správu serverů 

  Smahel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou správy počítačových serverů. První, teoretická část popisuje architekturu klient-server, operační systém GNU/Linux a nástroje pro správu serverů. Druhá část práce se věnuje návrhu vlastní ...
 • Aplikace pro subjektivní hodnocení video sekvencí pro operační systém Android 

  Štarha, Dominik
  Tato semestrální práce je zaměřena na skupinu čtyř aktuálních video kodeků, konkrétně H.264, HEVC, VP8, VP9. Úkolem je rozhodnout na základě hodnocení dobrovolníky, který z kodeků se nejvíce hodí pro využití ke kompresi ...
 • Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru 

  Popovský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro MS Windows, která bude zabraňovat spouštění nežádoucího a / nebo nelegálního softwaru v lokální počítačové síti. Aplikace musí být co nejméně náročná na systémové zdroje ...
 • Interaction design s ohledem na koncového uživatele 

  Macura, David
  Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na ...
 • Interaktivní vyhledávání v on-line archivu obrazových a audiovizuálních děl 

  Kuře, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace, jenž slouží jako archiv pro audiovizuální díla, která jsou opatřena klíčovými slovy. Aplikace pracuje s již vytvořenou databází a serverem, na kterém se tato díla ...
 • Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT 

  Kalinová, Nikola
  Aplikace Alenka má podtitul Aplikace lámající elegantně nahrané knihy automaticky. Myslím, že tento podtitul, kde každé slovo začíná na písmenko ze jména Alenka, vyjadřuje funkci aplikace naprosto jednoznačně :) Zkuste to ...
 • Nasazení SW podpory HelpDesk do procesu Facility managementu 

  Běhounková, Jitka
  Práce se zabývá významem nástroje HelpDesk pro prostředí Facility managementu zabývající se souborem služeb v oblasti správy nemovitostí. Práce analyzuje dopady do provozu (eventuální nároky na pracovní síly, zrychlení ...
 • Návrh manažerského reportingu pro řízení výkonnosti společnosti 

  Koreňovský, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření aplikace pro manažerský reporting. Součástí práce je analýza možných Business Inteligence řešení a výběr nejvhodnejšího řešení z hlediska funkčního, finančního a hlediska dostupnosti. ...
 • Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA 

  Kugler, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpůrné skladovací aplikace, která má slouţit pro zjednodušení a zefektivnění procesů týkající se skladování zboţí společnosti. S aplikací budou pracovat zaměstnanci společnosti a ...
 • Open data, open source software a právo 

  Končitý, Patrik
  Tato bakalářská práce se bude zabývat právní problematikou fenoménu otevřených dat a open source softwaru. Praktickým výstupem je vytvoření aplikace, která bude ditribuována pod open source licencí a bude využívat otevřená ...
 • Sběr telemetrických dat a jejich vyhodnocení 

  Spurný, Jan
  Práce pojednává o návrhu a vytvoření aplikace pro sběr a vyhodnocení telemetrických dat. Práce obsahuje návrh, realizaci a popis jak tohoto systému, tak i serveru, způsob příjmu a zobrazení dat. Na základě získaných dat z ...
 • Software pro ovládání a správu inteligentních prvků domácnosti 

  Michálek, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje vytvoření aplikace pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. V první části je popsán software, který byl využit při tvorbě této aplikace. Konkrétně aplikační platforma Qt a ...
 • Uživatelské aplikace pro satelitní přijímače 

  Dorušák, Petr
  Tato práce seznamuje čtenáře s principem přenosu digitálního televizního vysílání pomocí satelitní družice umístěné na oběžné dráze Země. Dále se zaměřuje na satelitní přijímač, jakožto důležitý prvek satelitních systémů. ...