Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza realitního trhu pomocí informací na Internetu 

  Bulín, Martin
  Tato práce byla vytvořena jako pomocný nástroj pro odhad ceny nemovitostí porovnávací metodou, pro kterou je potřeba databáze nemovitostí. Tato databáze nemovitostí je vytvářena programem. Diplomová práce má za cíl vytvořit ...
 • Aplikace Free flight v rámci evropského vzdušného prostoru 

  Poláš, Přemysl
  Diplomová práce vyjadřuje názor na možnost aplikace konceptu Free Flight v Evropském vzdušném prostoru, zejména jeho varianty Free Flight Self-Separation. Práce na začátku charakterizuje okolnosti a důvody pro jeho aplikace ...
 • Aplikace pro monitorování finančních dokumentů v projektu 

  Vašek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh a realizovat aplikaci pro firmu IBM, která bude pomáhat sledovat data z finančních souborů ...
 • Aplikace pro programování MIDI kontrolerů 

  Dolejší, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace, která umožňuje naprogramovat po- mocí MIDI System Exclusive zpráv funkce ovldádacích prvků kontrolerů ControlFREAK a Bitstream 3x. Teoretická část se zabývá rozborem ...
 • Aplikace pro správu překladů pro redakční systémy 

  Štefaník, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro správu překladů pro redakční systémy. Aplikace bude pomáhat vedoucímu překladateli distribuovat požadavky na překlad překladatelům a následně korektorům. Vedoucí překladatelé ...
 • Aplikace pro správu serverů 

  Smahel, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou správy počítačových serverů. První, teoretická část popisuje architekturu klient-server, operační systém GNU/Linux a nástroje pro správu serverů. Druhá část práce se věnuje návrhu vlastní ...
 • Aplikace pro subjektivní hodnocení video sekvencí pro operační systém Android 

  Štarha, Dominik
  Tato semestrální práce je zaměřena na skupinu čtyř aktuálních video kodeků, konkrétně H.264, HEVC, VP8, VP9. Úkolem je rozhodnout na základě hodnocení dobrovolníky, který z kodeků se nejvíce hodí pro využití ke kompresi ...
 • Aplikace pro výpočet, modelování a analýzu poměrových ukazatelů firmy 

  Resler, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje vývoji aplikace pro výpočet, grafické zobrazení a analýzu poměrových ukazatelů firmy. Aplikace je vyvinutá v jazyce Python s využitím grafického prostředí Kivy. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru 

  Popovský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro MS Windows, která bude zabraňovat spouštění nežádoucího a / nebo nelegálního softwaru v lokální počítačové síti. Aplikace musí být co nejméně náročná na systémové zdroje ...
 • Interaction design s ohledem na koncového uživatele 

  Macura, David
  Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu ...
 • Lokalizace bezdrátového zařízení pomocí elektromagnetických a ultrazvukových signálů 

  Kratochvíla, Michael
  Práce se věnuje přiblížení práce se zařízeními, které pracují s ultrazvukovým a rádiovým signálem. Pomocí tohoto signálu, vypočítávají vzdálenost. A následně vyhodnocují lokaci. Byla vytvořena java aplikace, která komunikuje ...
 • Nasazení SW podpory HelpDesk do procesu Facility managementu 

  Běhounková, Jitka
  Práce se zabývá významem nástroje HelpDesk pro prostředí Facility managementu zabývající se souborem služeb v oblasti správy nemovitostí. Práce analyzuje dopady do provozu (eventuální nároky na pracovní síly, zrychlení ...
 • Návrh internetových stránek 

  Volko, Martin
  Vytvorenie aplikácie, ktorá umožňuje užívateľovi intuitívnu tvorbu webovej prezentácie bez akejkoľvek predchádzajúcej znalosti programovacích jazykov. Vytvorená webová prezentácia je použitá ako vzdelávací systém pre určitú ...
 • Návrh laboratorních úloh v simulačním prostředí NS3 

  Štefančík, Matej
  Diplomová práca poskytuje zoznámenie sa so sieťovým simulátorom ns-3. Popisuje základné abstrakcie a súčasti tohto nástroja. Práca ďalej rozoberá teóriu, ktorá bola aplikovaná pri vytváraní simulácie. Konkrétne je rozobraný ...
 • Návrh manažerského reportingu pro řízení výkonnosti společnosti 

  Koreňovský, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření aplikace pro manažerský reporting. Součástí práce je analýza možných Business Inteligence řešení a výběr nejvhodnejšího řešení z hlediska funkčního, finančního a hlediska dostupnosti. ...
 • Návrh podpůrné aplikace pro podnik pomocí VBA 

  Rybanská, Zdenka
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu podpornej aplikácie, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť určité procesy v spoločnosti. Aplikácia bude slúžiť pre potreby personálneho oddelenia na evidenciu povinných školení a ...
 • Návrh podpůrné skladové aplikace pomocí VBA 

  Kugler, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpůrné skladovací aplikace, která má slouţit pro zjednodušení a zefektivnění procesů týkající se skladování zboţí společnosti. S aplikací budou pracovat zaměstnanci společnosti a ...
 • New insights into the potential of the gas microturbine in microgrids and industrial applications 

  Konečná, Eva; Teng, Sin Yong; Máša, Vítězslav (Elsevier, 2020-11-27)
  This paper gives a comprehensive insight into gas microturbine (GMT) as a part of microgeneration systems. The gas microturbine is a highly effective source that can operate on various types of fuel, including a low-percentage ...
 • Sběr telemetrických dat a jejich vyhodnocení 

  Spurný, Jan
  Práce pojednává o návrhu a vytvoření aplikace pro sběr a vyhodnocení telemetrických dat. Práce obsahuje návrh, realizaci a popis jak tohoto systému, tak i serveru, způsob příjmu a zobrazení dat. Na základě získaných dat z ...