Now showing items 1-2 of 2

  • Využití návrhových vzorů při tvorbě softwaru 

    Volf, Jiří
    Cílem mé diplomové práce je zmapování důvodů použití návrhových vzorů při vývoji moderních informačních systémů a dalších aplikací. Zabývá se základními aspekty vývoje objektově-orientovaných systémů, vysvětluje význam a ...
  • Vývoj aplikace pro finanční poradce 

    Halinár, Petr
    V dnešní době, která se vyznačuje velikou konkurencí téměř v každém oboru, a lidé mají stále rostoucí požadavky a očekávání se stalo řízení vztahu se zákazníky jedním z klíčových prvků úspěchu. Jelikož v řadě případů je ...