Now showing items 1-2 of 2

  • Dolování asociačních pravidel 

    Šabatka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá dolováním asociačních pravidel. První část se věnuje vysvětlení technologie dolování dat a teorie, kterou je dobré znát pro seznámení se s asociační analýzou. Další část se věnuje samotné ...
  • Získávání znalostí z textových dat 

    Smékal, Luděk
    Tato diplomová práce pojednává o tzv. "dolování dat", tedy získávání takových informací z databází, které nejsou přímo viditelné, ale které lze pomocí speciálních algoritmů z databází získat. Zaměřuje se na klasifikaci ...