Now showing items 1-4 of 4

 • Kalibrace robotického pracoviště 

  Uhlíř, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla ...
 • Optické značky pro lokalizaci v mobilní robotice 

  Vítek, Filip
  Mezi problémy mobilní robotiky patří například způsob navigace a určování polohy mobilního robota. Jednou z mnoha možností je použití optických značek, kterými se zabývá tato práce. V první části práce je provedena rešerše ...
 • Využití dvourozměrných čárových kódů pro odhad polohy kamery v aplikacích AR 

  Boháč, Daniel
  Tato práce se zabývá tvorbou algoritmu pro odhad polohy kamery využitím QR kódů v aplikacích rozšířené reality. Ten musí zvládnout pracovat i s více kódy v obraze. K tomu je využito knihovny počítačového vidění OpenCV a ...
 • Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu 

  Vávra, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V ...