Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě 

    Mikhno, Yevgeniy
    Obsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí ...